Employees

Dr Andrey Dunaev
Dr Evgeny Zherebtsov
Dr Viktor Dremin
Dr Irina Novikova (Makovik)
Dr Angelina Zherebtsova
Dr Elena Potapova
Dr Andrian Mamoshin
Igor Kozlov
Elena Zharkikh
Olga Stelmashchuk
Ksenia Kandurova
Evgeniya Seryogina
Mariya Filina
Ekaterina Bryanskaya
Dmitry Stavtsev
Valery Shupletsov
Yulia Loktionova